school in residence

Studenten van kunsthogescholen verlaten de muren van het schoolgebouw en stappen in de praktijk van een aantal verwante gezelschappen-kunstenaars. Deze hebben op het gebied van tekst en toneelspelen elk hun eigen specialiteit: openluchttheater, klassiek repertoire, eigen teksten, film, documentaire...

Het project ging van start in het academiejaar 2015-2016

Het initiatief wil daarmee een schakel zijn tussen de bescherming van een school en de realiteit van de kunstenpraktijk.

Werkwijze

Tijdens een trimester werken (minstens) twee lesgevers uit twee verschillende gezelschappen samen met de studenten. Dit gebeurt op de werkplek van het gezelschap. Elk van hen neemt een blok van 5 weken voor zijn/haar rekening, maar onderhoudt met de andere lesgever hierover een dialoog. Deze manier van werken staat toe om als lid van een actief gezelschap het gesprek met een school aan te gaan, zonder de eigen praktijk (te) lang in de steek te laten.

Daarnaast wordt er maandelijks in het huis van één van de gezelschappen (of op een ander gekozen locatie) een leeskabinet georganiseerd: studenten uit de verschillende toneelscholen lezen samen met het gezelschap een toneelstuk of een andere tekst. Zo zijn alle verbonden gezelschappen gedurende het schooljaar gegarandeerd betrokken en hebben de studenten (en wij zelf) op het einde van een schooljaar toch maar mooi negen stukken of teksten gelezen.

Alle betrokken gezelschappen-kunstenaars stellen hun werkruimte in zo ver deze vrij is ter beschikking van het lopende trimester en zijn aanspreekbaar voor inhoudelijke interventies (ontmoetingen, korte workshops, etc).

Het project behoudt zich de ruimte voor te ontwikkelen. Het wil minstens één trimester per schooljaar actief zijn en gedurende het schooljaar negen maandelijkse leeskabinetten realiseren. Het bindt zich niet aan één school. Uitbreiding met andere gezelschappen in een volgende fase is mogelijk.

Achtergrond

School-in-Residence ontstond vanuit een behoefte aan ontmoetingen met een nieuwe generatie toneelspelers enerzijds en een dialoog tussen verwante gezelschappen en makers anderzijds. Het is een pleidooi voor dialoog en diversiteit en een praktijkvoorbeeld van solidariteit en zelforganisatie.
Een initiatief van Comp.Marius i.s.m. Berlin, MartHa!tentatief, ‘t Barre Land (NL), Maaike Neuville & Bas Devos, tg. Stan.

Planning

Start project: schooljaar 2015-2016

Leeskabinet op: 12/10/15, 09/11/15, 07/12/15, 11/01/16, 01/02/16, 07/03/16, 11/04/16, 02/05/16

Bachelorproject KASK: jan, feb, maa 2016 olv Comp.Marius, ’t Barre Land, Maatschappij Discordia

Masterproject KVMC: apr, mei, jun 2016 olv Comp.Marius
KASK (Tom Goossens): apr, mei, jun 2016 ism Comp.Marius

Kalender

ma2016