PORTRET NL

Comp.Marius is opgericht door Waas Gramser en Kris Van Trier, onafscheidelijk op het toneel sinds 1991. Ze leerden elkaar kennen op de Antwerpse toneelschool, maakten deel uit van tg Stan (1991-1993), richtten samen met Guy Cassiers Maten op (1994-1996), later De Onderneming (1997-2005) en ten slotte Comp.Marius (sinds 2006). Als spelers, vertalers, bewerkers en vormgevers van hun eigen teksten, richt hun werk zich onophoudelijk op de autonomie van de toneelspeler en op de ontwikkeling van een eigen speelstijl.

subtiele dramaturgie

Zowel klassieke toneelteksten als romans worden vertaald en bewerkt, met een voorkeur voor komedies met een existentiële, filosofische onderlaag. Eerder onbekend werk van soms vergeten auteurs krijgt een nieuwe taal en soms een totaal herziene dramaturgie: werk van Samuel Beckett, Thomas Bernhard, Marcel Pagnol, Bruno Schulz, Charles Dickens, Pierre August Beaumarchais, …

toneelmakers op locatie

Met haar houten tribune speelt Comp.Marius steeds op locatie langs het water, in parken, op braakliggende terreinen en in oude hangars, meestal onder een stralende zon maar soms ook in de gietende regen, en dit onder het motto:

Ik verlang van de kunst niet alleen dat zij goed is als kunst, maar ook dat zij goed in het leven is ingepast. Ik hoor liever Chopin uit een venster over de straat galmen dan een Chopin met alle franjes eromheen op een concertpodium.

Witold Gombrowicz

genereus naar publiek

Toneel wordt bij Comp.Marius aan een ander belangrijk sociaal gebeuren gekoppeld: samen aan tafel zitten. Bij langere voorstellingen schuift het publiek aan tafel voor een volkse maaltijd; bij kortere voorstellingen wordt samen het glas geheven aan een bar die de spelers zelf bedienen. De ontvangst van het publiek bepaalt mee de identiteit van het gezelschap: de spelers zijn steeds gastheer.

internationaal publieksbereik

De genereuze locatievoorstellingen van Comp.Marius kennen een grote weerklank in het buitenland. Bijna elke voorstelling heeft een Franse taalversie en toert in intensief Frankrijk.

ruimte voor het toneelspelerschap

Vanaf 2021 bouwen we onze werkplek in het Middelheimmuseum uit tot een jaarlijks zomerpodium en presenteren er try outs en voorstellingen van nieuw werk. We tonen er ook onze samenwerkingen met de toneelopleidingen waar we vanaf 2021 mee samenwerken (o.a Ensatt Lyon, LUCA Drama). Met dit initiatief willen we de ontwikkeling van nieuw werk en het toneelspelerschap centraal stellen.